Ubezpieczenie dzieł sztuki

Co obejmuje ubezpieczenie dzieła sztuki?

Majątkowe szkody mogą powstać na skutek ekspozycji, przechowywania lub w trakcie transportu na przykład przez kradzież, uszkodzenie lub formy wandalizmu. Ubezpieczenie nie obejmuje zmniejszenia wartości na rynku, spadku jakości, zużycia, które będzie się obrazowało stopniowo, niewłaściwej konserwacji, przechowywania czy dbania o produkt.

Ubezpieczenie dzieła sztuki w zależności od miejsca

Oferowane na rynku ubezpieczenie dzieł sztuki - MGZ Gama obejmuje w swoim zakresie różne lokalizacje. To bardzo dobry pomysł i rozwiązanie dla osób, które często jeżdżą ze swoim obrazem i na przykład zawożą go na wystawy. Tego rodzaju polisa obejmuje również ryzyko uszkodzeń związane z transportem. Przed przystąpieniem do zawarcia takiego ubezpieczenia należy sprawdzić czy obejmuje ono również wyjazdy za granicę, bo może się to okazać dla nas istotne, jeżeli takie podróże planujemy lub odbywamy.

Oszustwa ubezpieczycieli

Występują również oszustwa ubezpieczeniowe różnego rodzaju. Niektórzy ubezpieczyciele są nieuczciwy i chcą nas, którzy potrzebujemy ich usług wykorzystać do swoich celów. Oszustwa wykonują nie tylko sami właściciele lecz także zorganizowane grupy. Do najczęstszych oszustw ubezpieczycieli można wymienić ukazywanie zawyżonej ceny dzieła sztuki, wyłudzanie odszkodowania lub odszkodowanie o zbyt wysokiej wartości. Należy dokładnie czytać umowy i kontrakty przez nas zawierane oraz ich warunki, a w razie czego należy negocjować. trzeba też sprawdzić czy dane ubezpieczenie zawiera także w sobie ubezpieczenie transportowe i czy wymaga się od właściciela zabezpieczenia dzieła sztuki, a jeśli tak to jakiego. Patrzymy również czy właściciel dzieła sztuki ma obowiązki, do których się zobowiązuje. Zaleca się, aby zawierać oddzielnie umowy ubezpieczania dzieła sztuki od umów, które dotyczą odpowiedzialności za mienie własne w biurze albo w gospodarstwie domowym.